تماس با ما

آدرس:

استان گلستان. گرگان. خیابان شهید بهشتی. دانشگاه گلستان. مرکز رشد و نوآوری دانشگاه گلستان

تماس:

موبایل:

۰۹۱۱۴۲۵۰۲۸۵⁩

ایمیل: Aliarabmofrad@gmail.com

ساعات کاری (مراجعه حضوری)

شنبه تا چهارشنبه ۰۹:۰۰ – ۱۷:۰۰

دنبال کنید!